NHÀ PHỐ

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦 – 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚
Chủ đầu tư: Võ Thị Thu Nga
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo – TP.Đà Nẵng

Lượt xem: 0